Page 1 of 2

Dutch Golden Age paintings and painters (for Dutch learners)

Posted: Sun Feb 24, 2019 2:43 pm
by tommus
I propose a exposition and discussion (in English and Dutch) of the paintings and painters of the Dutch Golden Age.
Ik stel een expositie en discussie voor (in het Engels en het Nederlands) over de schilderijen en schilders uit de Gouden Eeuw.

A very good basis for this are the English and Dutch Wikipedia pages from which we can quote and post images, giving credit to Wikipedia. Of course, we can branch out as we wish, but lets be very careful about the use of copyright material.


The following paragraphs are from the English Wikipedia article on Dutch Golden Age painting:

Dutch Golden Age painting is the painting of the Dutch Golden Age, a period in Dutch history roughly spanning the 17th century, during and after the later part of the Eighty Years' War (1568–1648) for Dutch independence.

The new Dutch Republic was the most prosperous nation in Europe and led European trade, science, and art. The northern Netherlandish provinces that made up the new state had traditionally been less important artistic centres than cities in Flanders in the south. The upheavals and large-scale transfers of population of the war, and the sharp break with the old monarchist and Catholic cultural traditions, meant that Dutch art had to reinvent itself. The painting of religious subjects declined sharply, but a large new market for all kinds of secular subjects grew up.

Although Dutch painting of the Golden Age is included in the general European period of Baroque painting, and often shows many of its characteristics, most lacks the idealization and love of splendour typical of much Baroque work, including that of neighbouring Flanders. Most work, including that for which the period is best known, reflects the traditions of detailed realism inherited from Early Netherlandish painting.


De volgende paragrafen komen uit het artikel op Wikipedia over Nederlandse schilderkunst in de Gouden Eeuw:

De Nederlandse schilderkunst kwam in de Gouden Eeuw, goeddeels samenvallend met de 17e eeuw, tot grote bloei. De vraag naar schilderijen nam enorm toe en kunstschilders moesten zich van elkaar zien te onderscheiden. Dit leidde tot een grote artistieke dynamiek en een eigen stijlontwikkeling. De dominante richting sloot aan bij Italiaans gewortelde stromingen als de barok en het caravaggisme, maar neigde allengs onder invloed van het calvinisme meer naar een ingetogen realisme. Deze schilderwijze zou als uiteindelijk typisch "Hollands" worden bestempeld. Parallel daaraan waren ook het classicisme en het maniërisme van invloed.

Thematisch kwam de bloei in de 17e-eeuwse Nederlandse schilderkunst tot uiting in vrijwel alle genres. Historische en Bijbelse taferelen, vaak allegorisch uitgewerkt, portretten (zowel individuele als groepsportretten), huiselijke taferelen, interieurs, landschappen, stadsgezichten, zeegezichten en stillevens: vrijwel elk onderwerp kende zijn eigen bloeiperiode.

De belangrijkste Nederlandse kunstschilders uit de Gouden Eeuw zijn Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer en Frans Hals, soms aangevuld met namen als Jacob van Ruisdael en Jan Steen. Tot in de huidige tijd geldt de schilderkunst uit die periode als een van de belangrijkste handelsmerken en trekpleisters van Nederland.


Translation:

Dutch painting bloomed in the Golden Age, mostly in the 17th century. The demand for paintings increased enormously and artists had to distinguish themselves from each other. This lead to a great artistic dynamic and individual style development. The dominant direction is rooted in Italian movements such as Baroque and Caravaggianism, but tended gradually, under the influence of Calvinism, more to a modest realism. This painting style would eventually be stamped as typically "Dutch". In parallel to this, classicism and mannerism became influential.

Thematically the heyday of 17th century Dutch painting was expressed in pretty well all genres. Historical and biblical scenes, often allegorically worked out, portraits (both individual and group portraits), domestic scenes, interiors, landscapes, cityscapes, seascapes and still lifes: almost every subject had its own growth period.

The most important Dutch painters of the Golden Age are Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer and Frans Hals, sometimes complemented with names such as Jacob van Ruisdael and Jan Steen. To this day, painting from this period is regarded as one of the most important trademarks and attractions of the Netherlands.


Re: Dutch Golden Age paintings and painters (for Dutch learners)

Posted: Sun Feb 24, 2019 2:59 pm
by tommus
Let's look at a few of the Dutch Masters from the Golden Age.

Rembrandt van Rijn
Rembrandt_Self-portrait.jpg
Rembrandt_Self-portrait.jpg (18.89 KiB) Viewed 1045 times

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (Leiden, 15 juli 1606 – Amsterdam, 4 oktober 1669) was een Nederlandse kunstschilder, etser en tekenaar.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rembrandt_van_Rijn

De Nachtwacht
Nightwatch - Rembrandt.jpg
Nightwatch - Rembrandt.jpg (92.13 KiB) Viewed 1045 times


Johannes Vermeer
Jan_Vermeer.jpg
Jan_Vermeer.jpg (12.63 KiB) Viewed 1045 times

Johannes Vermeer (gedoopt te Delft, 31 oktober 1632 – begraven aldaar, 15 december 1675) was een Nederlands kunstschilder in de Gouden Eeuw.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Vermeer

Meisje met de parel
Vermeer - Girl_with_a_Pearl_Earring.jpg
Vermeer - Girl_with_a_Pearl_Earring.jpg (113.34 KiB) Viewed 1045 times


Frans Hals

Frans Hals (Antwerpen, 1582/1583 – Haarlem, 26 augustus 1666) geldt als een van de belangrijkste Oude Hollandse Meesters. Hij werkte zover bekend zijn hele leven in Haarlem en werd vooral bekend door zijn levendige en kleurrijke schuttersstukken en afbeeldingen van tijdgenoten.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_Hals

De magere compagnie
Frans_Hals - De_magere_compagnie.jpg
Frans_Hals - De_magere_compagnie.jpg (76.98 KiB) Viewed 1045 times

Frans Hals is my favorite because his paintings are generally very complex, with very impressive detail, almost like photographs. Rembrandt's Nightwatch is a bit like what Hals painted but not as detailed and vivid. I have seen the Nightwatch in the Rijksmuseumbut unfortunately I have not yet gotten to the Frans Hals Museum in Haarlem.

Re: Dutch Golden Age paintings and painters (for Dutch learners)

Posted: Sun Feb 24, 2019 3:02 pm
by tommus
In the previous post, I couldn't add a self portrait of my favourite Dutch painter Frans Hals because there seems to be a limit on the number of images. So here is his self portrait.

Frans Hals
Hals - Self-Portrait.jpg
Hals - Self-Portrait.jpg (45.83 KiB) Viewed 1045 times

Re: Dutch Golden Age paintings and painters (for Dutch learners)

Posted: Sun Feb 24, 2019 5:47 pm
by tommus
The Battle of Scheveningen was the final naval battle of the First English-Dutch War (there were eventually four). There are several different names for this battle.

Slag bij Ter Heijde

"Van 8 augustus tot en met 10 augustus 1653 vond tijdens de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog voor de kust van Zuid-Holland een zeeslag plaats tussen de Engelse vloot en de vloot van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Deze staat bekend als de Slag bij Ter Heijde of in het Engels: Battle of Scheveningen alsook Battle of Texel genoemd."

The battle is depicted in a wonderful painting by Jan Abrahamsz van Beerstraten, a Dutch painter from the Golden Age. The painting can be seen in the Rijksmuseum. It has its own Wikipedia website:

Slag bij Ter Heijde (Jan Abrahamsz. van Beerstraten)

"Op het schilderij is rechtsonder inderdaad een Engels vlaggenschip zinkende. Dit schip, de Pelican, dat in 1650 te water gelaten werd, zonk echter niet bij Ter Heijde, maar werd in 1656 per ongeluk verwoest door brand."

If this story is correct, I guess van Beerstraten showed the Pelican in his painting with a bit too much damage.

Battle_of_Scheveningen - Jan_Beerstraten.jpg
Battle_of_Scheveningen - Jan_Beerstraten.jpg (88.36 KiB) Viewed 1031 times

Re: Dutch Golden Age paintings and painters (for Dutch learners)

Posted: Tue Feb 26, 2019 2:01 pm
by tommus
Another giant in the Golden Age of Dutch painters is Bartholomeus van der Helst.

Bartholomeus - Self-portrait.jpg
Bartholomeus - Self-portrait.jpg (65.49 KiB) Viewed 1001 times

For me, his paintings have the detail and clarity of Frans Hals. I currently have his De Schuttersmaaltijd Ter Viering Van De Vrede Van Münster as the background for my desktop computer. In the Dutch Wikipedia article, it is suggested that this painting belongs to the greatest paintings of all time. Make sure to look at it in its highest resolution to fully appreciate the detail. it depicts the "Banquet of the Amsterdam Civic Guard in Celebration of the Peace of Münster". A more detailed discussion of the painting is in this Wikipedia article Schuttersmaaltijd ter viering van de Vrede van Munster.

"Een hoogtepunt vormt zijn schuttersstuk De Schuttersmaaltijd Ter Viering Van De Vrede Van Münster uit 1648, een schilderij dat volgens Arnold Houbraken tot de belangrijkste schilderijen aller tijden behoort. De stijl doet sterk denken aan die van Frans Hals, die evenals hij uit Haarlem kwam, maar geen succes had en meer opzien baarde dan instemming en zich op dat moment in grote financiële moeilijkheden bevond. ... Op dit schilderij wordt de viering van de Vrede van Münster getoond."

Bartholomeus - Banquet_of_the_Amsterdam.jpg
Bartholomeus - Banquet_of_the_Amsterdam.jpg (159.97 KiB) Viewed 1001 times

Re: Dutch Golden Age paintings and painters (for Dutch learners)

Posted: Wed Mar 13, 2019 12:01 pm
by tommus
The Rembrandt Tutorials

The ING Bank in the Netherlands is the main sponsor of the Rijksmuseum in Amsterdam. ING has supported the production of the "Rembrandt Tutorials" which are six 10-minute videos in which Rembrandt himself narrates the tutorials, showing his paintings and techniques. They have done that using FBI and CIA technology that is used to estimate a person's voice based on his image. And Rembrandt's words and sentences are apparently based on the Dutch he would have spoken in the 17th century. There are subtitles which appear to be modern Dutch. So there is a lot of difference between the audio and the subtitles. But both are interesting.

Long description of the project

Six minute video introduction about the project

The six 10-minute Rembrandt Tutorials videos

Re: Dutch Golden Age paintings and painters (for Dutch learners)

Posted: Thu Mar 14, 2019 12:37 am
by MorkTheFiddle
Very promising idea, Tommus. I just might steal it for French and Spanish. Could work with music, too.

Re: Dutch Golden Age paintings and painters (for Dutch learners)

Posted: Sun Apr 07, 2019 5:35 pm
by tommus
Three Dutch painters and an Italian painter (and probably others) painted paintings with about the same name (presumably on the same theme). The English name is "The Abduction of Europa" referring to the woman Europa of Greek mythology who was abducted by Zeus. Other names for these paintings are "The Rape of Europa", in French "L'Enlèvement d'Europe", and in Dutch, "De ontvoering van Europa".

First, Rembrandt's rendition of "Abduction of Europa".

Abduction of Europa (Rembrandt)

Abduction_of_Europa (Rembrandt).jpg
Abduction_of_Europa (Rembrandt).jpg (12.65 KiB) Viewed 883 times

The second such painting is by the Dutch painter Jacob Jordaens.

Jacob Jordaens

"Jacob Jordaens (Antwerpen, 19 mei 1593 - aldaar, 18 oktober 1678) was een Zuid Nederlands kunstschilder uit de Antwerpse School en vooral gekend van zijn Vlaamse barokschilderkunst. Jordaens schilderde vooral grote historiestukken, maar ook genrestukken, landschappen en portretten."

De ontvoering van Europa (Jordaens)

"De ontvoering van Europa was al sinds de oudheid een geliefd thema in de beeldende kunsten. Jordaens beeldt verschillende elementen uit het verhaal van Ovidius af in een pastoraal landschap. Linksonder zijn Europa en haar naakte vriendinnen te zien. De prinses neemt net plaats op de witte stier, die nog rustig op de grond ligt. De uitgestrekte poot van de stier verraadt echter dat de situatie snel zal veranderen. Op de grond is nog de bloemenkrans te zien die Europa aan het dier gegeven heeft. Op de achtergrond is een vrouw gekleed geschilderd, waarschijnlijk de chaperonne van de meisjes op het strand."

De ontvoering van Europa (Jordaens).jpg
De ontvoering van Europa (Jordaens).jpg (40.19 KiB) Viewed 883 times

The third similarly-named painting is by the Dutch painter Peter Paul Rubens.

Peter Paul Rubens

"Peter Paul Rubens (Siegen, 28 juni 1577 – Antwerpen, 30 mei 1640) was een Zuid-Nederlands schilder van Vlaamse barok, tekenaar en diplomaat, werkzaam in Antwerpen."

De ontvoering van Europa (Rubens)

"De ontvoering van Europa is een beroemd schilderwerk van Peter Paul Rubens. Het is een kopie naar een tafereel dat de Italiaanse kunstschilder Titiaan geschilderd had in 1562 voor koning Filips II van Spanje."

De ontvoering van Europa (Rubens).jpg
De ontvoering van Europa (Rubens).jpg (19.48 KiB) Viewed 883 times

The fourth painting is by the Italian Paolo Veronese.

Paolo Veronese

Paolo Veronese (Verona, 1528 – Venetië, 19 april 1588) was een Italiaanse kunstschilder uit de renaissance. Zijn geboortenaam was Paolo Cagliari of Paolo Caliari; hij werd bekend als „Veronese“ vanwege zijn geboorteplaats Verona. Hij bracht het grootste deel van zijn carrière door in Venetië.

Porwanie Europy (Veronese)

Porwanie_Europy (Veronese).jpg
Porwanie_Europy (Veronese).jpg (17.96 KiB) Viewed 883 times

All this information and all the images can be found on the Dutch Wikipedia.

Re: Dutch Golden Age paintings and painters (for Dutch learners)

Posted: Sun Apr 07, 2019 5:59 pm
by tommus
Het feestmaal van Belsazar (Belshazzar's Feast) by Rembrandt

Het feestmaal van Belsazar

"Het feestmaal van Belsazar, ook wel Belsazars feest genoemd, is een schilderij van Rembrandt van Rijn, door hem ondertekend, geschilderd vermoedelijk circa 1636-1638, 167,6 x 209,2 centimeter groot. Het thema is gebaseerd op het verhaal uit het oud-testamentarische boek Daniël over het teken aan de wand dat onheil voorspelt aan de Babylonische heerser Belsazar. Het bevindt zich sinds 1964 in de collectie van de National Gallery te Londen."

Belsazar (Rembrandt).jpg
Belsazar (Rembrandt).jpg (21.37 KiB) Viewed 877 times

This painting provides some sentences in, and insight into, an ancient form of Hebrew that has been translated by Biblical scholars.

"Het boek Daniël beschrijft dat de Babylonische koning Belsazar een groot feest geeft voor zijn edelen en hun vrouwen of concubines. Tijdens de maaltijd gebruiken zij op bevel van Belsazar de bekers die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel van Jeruzalem heeft geroofd. Ineens verschijnt er een hand die een tekst in een onbekend schrift op de muur schrijft. Belsazar vraagt aan de wijzen van Babel het schrift te verklaren, maar geen van hen kan het schrift ontcijferen. Daarop wordt Daniël ontboden, een gevangene uit Judea, die de tekst ontcijfert als Mené Mené Tekèl Ufarsin: Geteld, Geteld, Gewogen en Gebroken.

Daniël verklaart deze woorden als volgt:

Mene: God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt.
Tekel: Gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht bevonden.
Ufarsin: 'Uw koninkrijk is gebroken en aan de Meden en Perzen gegeven.
Het blijkt een waarschuwing van God vanwege Belsazars heiligschennis. Diezelfde nacht vallen de Perzen Babylon aan en wordt Belsazar vermoord."

Re: Dutch Golden Age paintings and painters (for Dutch learners)

Posted: Mon Jul 29, 2019 12:32 am
by MorkTheFiddle
Somehow I have neglected this thread. (I guess that is what subscribing is for :roll: ). Thanks for posting these lesser known works (well, lesser known to me, at any rate), which are certainly not less in their artistry. And now subscribed.