Page 2 of 6

Re: Discussies in het Nederlands

Posted: Fri Dec 22, 2017 1:07 pm
by tommus
crush wrote:Hoe zal men een RFID-chip in fruiten en groenten stellen?

Goede vraag. Waarschijnlijk wordt de RFID-chip alleen aan de verpakking bevestigd, bijvoorbeeld aan de plastic zak. Misschien kan de koelkast dan wel de afzonderlijke items aanvoelen, eventueel op gewicht. Of misschien analyseert ze alleen de chemicaliën in de lucht in de koelkast om te zien wanneer een product niet meer van de beste kwaliteit is.

Re: Discussies in het Nederlands

Posted: Fri Dec 22, 2017 2:19 pm
by tommus
Veel taalleerlingen (zoals ikzelf) vinden het leren van grammatica niet erg leuk. Waarschijnlijk hebben ze grammatica in hun moedertaal genegeerd. Misschien weten ze niet de woorden voor de verschillende grammaticale termen. Maar het is waarschijnlijk een voordeel om deze termen in jouw doeltaal te kennen.

De beste site op het internet voor uitleg over Nederlandse grammatica is natuurlijk "Dutch Grammar":

http://www.dutchgrammar.com

Hier is een deel van de Nederlandse Wikipedia pagina over grammaticale ontleding, met een heleboel grammaticale termen. Misschien wilt je het volledige artikel bekijken.

Wikipedia artikel over grammaticale ontleding

Code: Select all

Voltooid deelwoord.
Onvoltooid tegenwoordige tijd (ott)
Tegenwoordige tijd, bijzinsvolgorde
Voltooid tegenwoordige tijd (vtt)
Onvoltooid verleden tijd (ovt)
Verleden tijd, bijzinsvolgorde
Voltooid verleden tijd (vvt)
Onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd (ottt)
Voltooid tegenwoordige toekomende tijd (vttt)
Onvoltooid verleden toekomende tijd (ovtt)
Voltooid verleden toekomende tijd (vvtt)
Gebiedende wijs
zelfstandigheidswoorden:
zelfstandig naamwoord (substantief)
voornaamwoord (pronomen)
bepalende woorden bij een zelfstandigheidswoord (bijvoeglijke woorden en determinerende elementen)
bijvoeglijk naamwoord (adjectief)
lidwoord (artikel)
voornaamwoord (pronomen)
hoofdtelwoord (cardinalia)
rangtelwoord (ordinalia)
werkings- of toestandswoorden:
werkwoord (verbum)
koppelwerkwoord (copula)
hulpwerkwoord (verbum auxiliare)
zelfstandig werkwoord (verbum)
onbepaalde wijs of infinitief (het hele werkwoord)
deelwoord (participium)
bijwoordelijke woorden:
bijwoord (adverbium)
betrekkingswoorden:
voorzetsel (prepositie)
voegwoord (conjunctie)
partikel (m.n. tussenwerpsels)
het gezegde of predicaat
de persoonsvorm of finiet werkwoord
het onderwerp of subject
voorwerpen (objecten)
het lijdend voorwerp of direct object
het indirect object, met de volgende subgroepen:
het meewerkend voorwerp (met als bijzondere vorm de ethische datief)
het voorzetselvoorwerp
het bezittend voorwerp
het belanghebbend voorwerp
het handelend voorwerp
bepalingen (adjuncten)
de bijvoeglijke bepaling (met als bijzondere vorm de bijstelling)
de bijwoordelijke bepaling
de bepaling van gesteldheid

Re: Discussies in het Nederlands

Posted: Fri Dec 29, 2017 2:09 pm
by crush
tommus wrote:De beste site op het internet voor uitleg over Nederlandse grammatica is natuurlijk "Dutch Grammar":

http://www.dutchgrammar.com

Hier is een deel van de Nederlandse Wikipedia pagina over grammaticale ontleding, met een heleboel grammaticale termen. Misschien wilt je het volledige artikel bekijken.

Wikipedia artikel over grammaticale ontleding

Dank je wel voor de links! Ik ken veel grammaticale termen in Engels, Spaans en zelfs Chinees, maar niet de Nederlandse termen. Voor de vakanties heb ik aan mijzelf het boek van Assimil "Dutch With Ease" geschonken :D

Re: Discussies in het Nederlands

Posted: Tue Feb 06, 2018 1:59 pm
by tommus
"De hersenensystemen die nodig zijn om een taal te leren zijn ouder dan de mensheid. Ze blijken meerdere functies te hebben en zijn ook te vinden bij dieren."

Dat zijn de eerste twee zinnen uit dit interessante artikel over het deel van de hersenen dat gebruikt wordt voor het leren van talen.

Hersensystemen die taal leren zijn ouder dan de mensheid

Als je op de fiets kunt fietsen, kun je een taal leren. Het lijkt erop dat je dezelfde delen van je hersenen gebruikt voor beide taken. Dit is bemoedigend omdat ik op een fiets kan fietsen! :lol:

Re: Discussies in het Nederlands

Posted: Wed Feb 07, 2018 12:15 pm
by tarvos
Op een fiets fietsen is net zoiets als zeggen dat gras groen is...

Re: Discussies in het Nederlands

Posted: Fri Feb 09, 2018 12:46 pm
by tommus
Typisch Nederlandse directheid

Nederlanders zijn waarschijnlijk de meest praktische mensen ter wereld, wat waarschijnlijk bijdraagt aan de typisch Nederlandse directheid. Dit artikel laat zien dat ze begrijpen hoe anderen soms verrast zijn door deze directheid. Het artikel stelt voor dat een wat zachtere toon en meer hoffelijkheid misschien goed zijn voor het bedrijfsleven. Zoals we weten zijn de Nederlanders heel praktisch.

https://www.bnr.nl/opinie/alles-is-taal/10339463/dat-andere-haar-stond-je-leuker

Re: Discussies in het Nederlands

Posted: Sat Feb 10, 2018 11:03 am
by Tihama
tommus wrote:
In het Nederlands lijkt het gebruikelijk om het woord planetoïde in plaats van asteroïde te gebruiken, maar beide worden gebruikt. Misschien kan een moedertaalspreker in het Nederlands opmerkingen maken.


Officieel is planetoïde de juiste term. Maar het hedendaags Nederlands wordt sterk beïnvloed door het Engels. Vooral de jongere generatie gebruikt eerder asteroïde dan planetoïde.

Op de universiteiten in Nederland worden voor de betavakken en technische vakken vrijwel alleen Engelstalige studieboeken gebruikt. Daardoor leren veel studenten nog eerder de Engelse termen dan de Nederlandse termen voor hun vakgebied.
Kortom: je kunt beide woorden probleemloos door elkaar gebruiken zonder dat iemand doorheeft dat je geen Nederlander bent :D

Re: Discussies in het Nederlands

Posted: Sat Feb 10, 2018 4:19 pm
by tommus
Tihama wrote:Officieel is planetoïde de juiste term.

Dank je voor je opmerkingen. Welkom op het Forum. We hebben meer autochtone Nederlandstaligen nodig. Ik hoop dat deze discussies in het Nederlands actiever kunnen worden.

Re: Discussies in het Nederlands

Posted: Sun Feb 11, 2018 10:05 am
by tarvos
Officieel is planetoïde de juiste term. Maar het hedendaags Nederlands wordt sterk beïnvloed door het Engels. Vooral de jongere generatie gebruikt eerder asteroïde dan planetoïde.


Ik ben van de jongere generatie en gebruik altijd asteroïde. Maar dat komt omdat ik in Canada ben opgegroeid en omdat al mijn eerste heelalboeken in het Engels waren, dus voor mij is het automatisch "asteroid."

Planetoïde is wel een beter woord, want ronddwalende rotsblokken zijn dus niet van gas gemaakt. Maar dan nog, ik ben wel van mening dat als het leidende dagelijks taalgebruik "asteroïde" aangeeft, dat dan planetoïde gebruiken nogal pedant is.

Re: Discussies in het Nederlands

Posted: Sun Feb 11, 2018 11:01 am
by Tihama
Ik denk dat de meeste mensen die überhaupt over dit onderwerp discussiëren het geen probleem vinden dat beide termen gebruikt worden.

Ik heb trouwens dit forum opgezocht omdat ik druk bezig ben om Russisch te leren, dus het is wel grappig dat mijn eerste postings in het Nederlands zijn.