Page 1 of 1

אנחנו מדברים עברית פה (Hebrew)

Posted: Mon Feb 17, 2020 4:25 pm
by בן יונה
מישהו לומד עברית? אתה רוצה לדבר איתי? מאיפה אתה? אני מאמריקה.

Re: אנחנו מדברים עברית פה (Hebrew)

Posted: Mon Feb 17, 2020 9:05 pm
by cjareck
בטח שאנחנו לומדים פה עברית! אני חושב שכל הזדמנות לכתוב לדבר זה טוב! אני מפולין. אני לומד כבר שבע שנים אבל את העברית שלי עדיין לא כל כך טוב.
כמה זמן אתה לומד עברית?

Re: אנחנו מדברים עברית פה (Hebrew)

Posted: Sat Aug 01, 2020 1:16 pm
by JLS
אני התחיל ללומד העברית השבוע הזה

Re: אנחנו מדברים עברית פה (Hebrew)

Posted: Mon Sep 20, 2021 10:07 pm
by jacob.kap
כל מי שלומד עברית מוזמן לפנות אליי כאן או בהודעה פרטית, אני אשמח לעזור לכם ללמוד

חוץ מזה, אני ממליץ על עמוד האינסטגרם הבא
@israel.says

בהצלחה לכולם!

Re: אנחנו מדברים עברית פה (Hebrew)

Posted: Wed Sep 22, 2021 5:47 am
by QueenBee
jacob.kap wrote:כל מי שלומד עברית מוזמן לפנות אליי כאן או בהודעה פרטית, אני אשמח לעזור לכם ללמוד

חוץ מזה, אני ממליץ על עמוד האינסטגרם הבא
@israel.says
גם
בהצלחה לכולם!
תודה רבה!

יש אנשים שמתקשים ללמוד עברית, אז כולנו נעריך את עזרתך.

דרך אגב, אני קצת מקנאת בכמות השפות שאתה מדבר ולומד. אני מניחה שגם המשפחה שלך מברית המועצות לשעבר, ולכן יש לך שתי שפות האם (כמוני). אבל גם ככה, לפעמים קשה לי להספיק להשתמש בחמש שפות במשך יום אחד או אפילו במשך שבוע אחד... הייתי רוצה ללמוד שפה שישית מתישהו אבל לא בטוחה שזה יקרה. קשה לתחזק הרבה שפות ברמה גבוהה.

Re: אנחנו מדברים עברית פה (Hebrew)

Posted: Thu Sep 23, 2021 8:09 pm
by cjareck
כן, אני רואה, שאתם מדברים הרבה שפות! לי יש רק שפת אם אחת ואני מדבר באנגלית וגרמנית אבל הדיקדוק שלי היא לא תובה. אני משתדל להבין עברית אבל עדיין יש לי הרבה בעיות עם זה